Om SAIKs OL-instruktioner

På dessa sidor hittar du SAIKs OL-instruktioner. De är tänkta att utgöra en erfarenhetsbank för kommande arrangemang och bygger till stor del på de dokument som funnits tidigare. Instruktionerna är upplagda per funktion, med länkar till dokument och andra webbsidor.

Det finns förstås andra instruktioner som man också bör titta på, bland annat från:

Svenska Orienteringsförbundet:
http://www.svenskorientering.se/Arrangera/
Digitala arrangörshandboken
Tävlingsregler och anvisningar