Bemanning

Uppgifter

Att anskaffa personal till tävlingen.

Till din hjälp finns en brevlåda funktionar@saik.o.se du kan använda, separat eller om du gör utskick från SportAdmin.


Aktiviteter

Innan tävlingsdagen

Kom överens med tävlingsledningen om lämplig organisation och personalfördelning.
Annonsera efter personal på hemsida (funktionärsanmälan i Eventor).
Kontakta personal som ej är aktiva över hemsida på annat sätt.
Ta fram personalbehov i samverkan med huvudfunktionärer – se exempel nedan.
Skapa funktionärslista: personer per funktion och uppgifter per person.
Ha koll på personer med flera roller, före, under och efter tävlingsdagen.
Gör löpande justeringar fram till tävlingsdagen.
Summera erfarenheter, uppdatera instruktioner vid behov.


Typisk bemanning för en tävling med 800 – 1000 deltagare

Funktion Antal
Tävlingsledning 2
Banläggning 2
Markägare- och jägarekontakter 1
Inskolningsbana 1
Kontrollutsättning 10-12
Vätska 2-4
Arena och material 10-20
Barnpassning 4-8
Miniknat 3-4
Sjukvård 2
Servering 10
Toalett och dusch 2
Trafik och parkering 15-20
Start 10-15
Sekretariat 4
Direktanmälan 4
Mål och resultat 2
Speaker 2
Prisutdelning 2
Viltrapport/klagomur 2