Direktanmälan

Arbetsguppgifter

Sälja öppna direktbanor
Hyra ut brickor


Bemanning

Ca 3-4 pers, mer vid god väderlek

Försäljning av banor inkl registrering och uthyrning av brickor
Mycket bra om tävlingskassören finns med i direktanmälan och kan ta betalt för separata fakturor.


Utrustning

Swish-skyltar med QR-kod
Växelkassa
Tält 1
Stolar 6
Bord 2
Datorer 3
Uppsättning demo-kartor för samtliga öppna klasser, Inskolning och U-klasser
Hållare för demo-kartor
Skylt med vilka banor som finns att köpa med banlängd och svårighetsgrad
Information till förstagångsorienterare
Tomma kartor för att kunna rita in banor; alt tillgång till kopering


Aktiviteter

Innan tävlingsdagen

Ha dialog med sekretariat/dataansvarig om systemet
Boka utrustning
Bemanna funktionen genom dialog med personalansvarig, ta kontakt med personal och utbilda dem
Bestämma tillsammans med banläggare/tävlingsledare om direktanmälan skall visa direktbanorna på karta eller inte.

Tävlingsdagen

Ordna ett praktiskt kösystem t.ex. i zick-zack och genom ett tält.
Då direktanmälan får många frågor bör man gå igenom de olika PM:n tillsammans
Tillsammans med Sekretariat säkra datanätverk och utrustning

Ha kontakt löpande med starten – viktigt att starten och direktanmälan vet vilka kartor som finns.
Räkna av antalet per direktklass så att kartor räcker (görs normalt genom funktion i tävlingsdatasystemet)
Registrera anmälan i tävlingsdatabasen
Ange ungdom/vuxen, betalt/ej bet/faktureras
Viktigt: För klubblösa måste telefonnummer till såväl löpare som anhörig anges.
Ta betalt (normalt via Swish) alt debitera klubb
För nya orienterare – tag gott om tid på dig och förklara villkoren. Dela även ut en instruktion hur man går tillväga.
Banläggare ritar ev in extra kartor i öppen klass
Förvarna startpersonal om ev utökat antal löpare
Riva datanät ihop med data/sekretariat

Efter tävlingsdagen

Hantera ekonomi med tävlingskassör
Summera erfarenheter – ge rekommendationer till justering av instruktioner