Elitansvarig

Uppgifter

Svara för att elitens behov och önskningar blir uppfyllda.
Bevaka tävlingsregler
Bevaka arrangemangsregler

Den som är elitansvarig bör ha egen erfarenhet som elitlöpare.


Aktiviteter

Planeringsfas

Vara bollplank för tävlingsledningen
Svara för att anvisningar för aktuell nivå av värdetävling följs.
Delta i beslut om marknadsföring
Delta i beslut om elitklassernas priser samt se till att regler för priser kommer ut i PM
Delta i beslut om hygien

Före tävlingen

Tillsammans med Tävlingsadministration hantera rankingfrågor som gallring mm
Ansvara för nummerlappar samt bestämma nummerserier
Svara för radiokontroller i samverkan med speaker
Planera resultatservice ihop med speaker
Vara kontaktman för eliten
Hantera vakanser

Tävlingsdagen

Svara för tillfälliga specialuppgifter som berör elit som t.ex. speciell omklädning, karantän mm
Ingå i tävlingsjury
Vara kontaktperson i elitfrågor
Svara för prisutdelning till elitklasserna
Distribuera tävlingsresultat till media

Efter tävlingen

Summera erfarenheter, ev. uppdatera instruktioner