Inskolningsbana

Arbetsuppgift

Svara för inskolningsbana: utmärkning i skogen.


Utrustning

S.k, glada och ledsna gubbar, se exempel.
Vit snitsel för ev. otydliga stigar.


Aktiviteter

Innan tävlingsdagen

Gå igenom erfarenheter från tidigare tävlingar
Lägga bana i lämpligt område i samråd med banläggare
Detaljplanera inskolningsbanan

Tävlingsdagen

Sätta upp ”glada och ledsna gubbar”
Ev. snitsling
Gå omkring längs banan för stöd i skogen

Ta ner skyltar och snitsel efter tävlingen.

Efter tävlingen

Summera erfarenheter, ev. justering av instruktioner.