Kartor och kontrollangivelser

Arbetsuppgifter

Iordningsställa tävlingskartor
Kontrollera tävlingskartor
Iordningsställa kontrollbeskrivningar
Packa kartor och angivelser


Bemanning

Ca 8-10 personer:
Startchef
Banläggare
Övriga


Utrustning

Tävlingskartor från tryckeri
Kontrollbeskrivningar för samtliga klasser (ofta enbart original som skrivs ut/kopieras)
Ev. plastfickor
Anteckningsmaterial
Gem, gummiband
Skuggkartor till Inskolning, U1, U2, Ö1 (svart-vita utskrifter/kopior duger)


Aktiviteter

Förberedelser

Besluta om plastfickor ska användas eller ej – ihop med tävlingsledning och banläggare

OBS Banläggaren skall kontroll-läsa karta och kontrollbeskrivningar var för sig och gentemot varandra innan de fördelas. Fördela banor efter respektive start/fålla.

En ordnad process skapas praktiskt för arbetet så att alla misstag undviks. Planera i god tid.

Iordningsställande av tävlingskartor

 1. Ta fram hela bunten kartor för samma bana (banläggare)
 2. Räkna upp antal kartor per klass inkl. ev. reservantal (banläggare)
 3. Kontrollera att kartorna har rätt bana och gaffling (banläggare)
 4. Kontrollera att kartorna till varje klass har hamnat hos rätt start (banläggare)
 5. Om offsettryckt karta, kontrollera tryckkvalitet och banpassning; i övriga fall bara tryckkvalitet (banläggare)
 6. Skriv klassnamn/gaffling längst ner på kartans baksida
 7. Stoppa i plastficka med öppning söderut/nedåt
 8. Räkna alla kartorna
 9. Bunta och lägg en följelapp ovanpå varje kartbunt med vilken start, vilken bana och ev. vilken gaffling den omfattar samt antalet kartor (banläggare)

Kontroll av tävlingskartor

 1. Kontrollera att alla kartor i en klassbunt har samma bana
 2. Kontrollera att banpåtryck motsvarar klass på på baksidan
 3. Räkna antalet kartor i en klassbunt
 4. Skriv ner klass, bana, ev. gaffling och antal i en separat lista över klasser-banor-kartor
 5. Säkra att det finns kartor till alla anmälda + reservantal
 6. Elitbanor kontrolleras två gånger av olika personer

Kontroll av kontrollangivelser

 1. Kontrollera tryckkvaliteteten
 2. Kontrollera bredd, ska vara max 5 cm
 3. Sortera upp i start, klass och ev. gaffling
 4. Bunta med gem och sätt lapp med antal angivelser på
 5. Stäm av antalet, ska vara betydligt större än antalet anmälda

Packa kartor och kontrollangivelser per start och startfålla.

Efter tävlingen

Summera erfarenheter och ge rekommendationer till justering av instruktioner.