Kontrollutsättning

Arbetsuppgifter

Utsättning av skärmar, kontrollställningar och basenheter.
Kontroll av basenheternas funktion i fält.
Korrigera fel i banor och kontroller efter samråd med banläggare.
Kontrollbevakning (främst vid sprint)


Material

Beställ erforderligt antal skärmar, enheter, kontrollställningar i samverkan med materialansvarig, banläggare och sekretariat.


Bemanning

Max 10 kontroller per kontrollutsättare.

En person för att kunna åtgärda felaktiga kontroller under tävling.


Aktiviteter

Innan tävlingsdagen

Dialog med banläggare om utsättningsbanor etc.
Bemanna funktionen genom dialog med personalansvarig, ta kontakt med personal och utbilda dem.

Före tävling

Fördelning av kontrollenheter per utsättningsbana
Utsättning av kontroller med skärmar och enheter.
Stämpling på kontrollenhet vid utsättning.
Avläsning av SI-bricka efter utsättning.
Korrigering av ev. felaktigheter.

Under tävling

Ev. åtgärdande av felaktig kontroller
Ev. kontrollbevakning

Efter tävling

Intagning av kontroller.
Redovisa material till materialansvarig.
Summera erfarenheter – ge rekommendationer till justering av ev. instruktioner