Mål och resultat

Arbetsuppgifter

Svara för att deltagare går i mål på korrekt sätt
Publicera resultat på resultattavlor


Bemanning

1-2 personer:
Resultatangivning
Målkontroll


Utrustning

Hinkar för uppsamling av SI-brickor
Resultattavla
Resultatfickor
Avspärrningsmaterial till målfållan
Målskynke med stolpar, staglinor etc.
Målbockar för målenheter
Snitsel vit-röd från sista kontroll (om den ska vara snitslad)


Aktiviteter

Innan tävlingsdagen

Samverka med Sekretariat och Banläggare
Bemanna funktionen genom dialog med personalansvarig, ta kontakt med personal och utbilda dem
Planera utrymmet på resultattavla, se exempel nedan

Tävlingsdagen

Bygga resultatställning
Bygga mål
Bygga ställning för startlistor
Snitsla sista kontroll till mål – kontrollera med Banläggare så att det ska snitslas

Kontrollera målgång
Övervaka avläsning av SI-brickor och sträcktider
Ta emot hyrda SI-brickor
Organisera målgång vid störning i administrativa systemet
Visa in deltagare i behov till Data/sekretariat
Sätta upp resultatlistor i facken på resultattavlan

Riva mål
Riva resultatställning

Efter tävlingsdagen

Summera erfarenheter – ge rekommendationer till justering av instruktioner


Exempel plan för resultattavla