Markägare- och jägarekontakter

Uppgifter

Samråda med markägare och viltansvariga
Anskaffa erforderliga tillstånd
Anskaffa nycklar etc


Aktiviteter

Innan tävling

Inhämta underlag från kommunen angående markägare och jaktarrenden
Säkra evenemangets störningar från bl.a jakt, skjutövning, motortävling, hemvärnsövning, ritt och andra djurövningar
Fastställa känsliga områden med jaktlag och ev kommunens biolog alt miljöansvarig
Analysera störningar från trafikleder
Gör analys av Terrängen samt TC map dusch, parkering, elförsörjning
Avtal med markägare till TC i samråd med Material och TC
Göra avtal med ägare angående vatten- och elanslutning
Stråk och frizoner
Delta i information till ansvariga på plats om TC
Avtal om tillgänglighet av vägar i samråd med Trafik
Kvittera ut ev nycklar
Organisera eventuell viltavdrivning

Tävlingsdagen

Ev. genomföra viltavdrivning.
Närvara på arenan för ev. viltrapport.

Efter tävlingsdagen

Initiera avtackning av ägare
Lämna tillbaka det vi lånat
Sammanställ ev. viltrapporter och lämna till jaktlag.
Summera erfarenheter, vid behov uppdatera instruktioner


Dokument

Vägledning anmälan om tävling på naturmark (Länsstyrelsen Västra Götalands län)