Miniknat

Arbetsuppgifter

Svara för Miniknat:
Lägga och sätta ut miniknatbana
Ta fram miniknatskartor
Skaffa uppmuntringspriser


Bemanning

3-4 personer:

Registrerar och säljer banor
Tar emot i mål och delar ut pris
Ev någon i skogen som stöttar på svåra ställen


Utrustning

SI-enheter, kontrollställningar, skärmar och utläsningssystem – separat system max 20 kontroller från klubbansvarig
Priser
Kartor med banor inritade inkl förutsättningar
Växelkassa/Swish-skyltar
Några SI-brickor att låna ut.
Lite tält som regnskydd.
1-2 stolar
Bord
Snitsel – färg orange-grön
Skyltar ”Miniknat” etc


Aktiviteter

Innan tävlingsdagen

Informera dig om arenan i god tid för att förstå hur miniknatbanor kan läggas
Gå igenom erfarenheter från tidigare tävlingar och uppskatta bl a antal deltagare och priser
Lägga bana, samordna val av bana med TC-chef innan karttryckning
Detaljplanera miniknat
Rita banor och beställa kartor
Fastställ kostnad för Miniknat, normalt 10 kr
Boka utrustning. Var noga med hur SI-enheter och SI-pinnar hanteras.
Bemanna funktionen genom dialog med personalansvarig, ta kontakt med personal och utbilda dem

Tävlingsdagen

Sätta ut bana
Resa tält och bord
Starta och ta emot deltagare
Riva miniknat och redovisa material

Efter tävlingsdagen

Summera erfarenheter – ge rekommendationer till justering av instruktioner etc.
Redovisa ekonomi till tävlingskassören
Återlämna SI-enheter till klubbansvarig