Prisutdelning

Arbetsuppgifter

Införskaffa priser
Svara för prisutdelningen på tävlingsdagen


Bemanning

2-3 personer


Utrustning

Priser – se exempel på prisplan nedan
Bord 2
Prispall
PA-anläggning, ev. samordning med speaker


Aktiviteter

Innan tävlingen

Fastställa prisbudget
Tillsammans med arenaansvarig komma överens om lämplig placering av prisutdelning
Planera aktivitet/utsmyckning för att öka ”festligheten” i prisutdelningen
Bemanna funktionen genom dialog med personalansvarig, ta kontakt med personal och utbilda dem
Anskaffa priser
Kvittera ut ev förskott från klubbkassören
Boka utrustning
Fördela priser klassvis
Meddela speaker om antal pris i varje klass
Fastlägga tidplan ihop med Tävlingsledare och speaker

Tävlingsdagen

Duka prisbord, skydda för ev regn
Hämta resultatlistor från sekretariat
Ge speaker info om förestående prisutdelningar
Dela ut priser
Duka av efter prisutdelning

Efter tävlingen

Summera erfarenheter – ge rekommendationer till justering av instruktioner
Hantera ekonomi med tävlingskassören
Tacka sponsorer för priser


Exempel prisplan

Elitklasser, huvudklasser Presentkort till de 3 första
Inskolning, U1, U2 Enklare priser till samtliga deltagare
D/H10 Pris till samtliga deltagare
Övriga ungdomsklasser Priser till varierande andel av deltagarna: flest till de yngre
D/H35 och äldre Blommor till segraren
Öppna klasser, motionsklasser Inga priser