Säkerhet

Syfte

Säkra agerandet vid olycka
Säkra agerandet vid fel i skogen
Säkra agerandet vid fel i start
Säkra fel på TC


Kommunikationspunkt och ansvariga

Kommunikationspunkt: I sekretariatet (målvagnen)

Ansvarig olycka – Tävlingsledare
Ansvarig skogen – Banläggare
Ansvarig start – Startchef (ev ihop med Sekretariatschef)
Ansvarig arena – Arenachef


Material (i målvagnen)

Kartor med samtliga kontroller – minst fyra ex
Telefonlista
Lista över tillgänglig personal att avdela
Reservskärmar, SI-enheter
Bår mm
Materiallista


Exempel PM extraordinär händelse

Exempel säkerhetskarta