Speaker

Arbetsuppgifter

Ge aktuell information om tävlingen, från PM etc.
Ge aktuell information om tävlingens resultat och läge
Samverka med pristutdelning
Tacka markägare


Bemanning

2 personer


Utrustning

PA-anläggning
Speakerdator
Musik etc att spela
Information som PM, inbjudan, startlistor, servering etc.
Anteckningsmaterial
Tidplan för dagen
Information om de tävlande och läget i eventuella cuper


Aktiviteter

Innan tävlingsdagen

Detaljplanera speakerarbetet
Förbered evenmangsaktivitetere som musik, avtackning, prisutdelning etc
Ha dialog med Sekretariat om systemet
Bemanna funktionen genom dialog med personalansvarig, ta kontakt med personal och utbilda dem
Deltag i planering av arenan så att speakerfunktionen underlättas vad gäller sikt, passager, avstånd etc Samverka med banläggare om lämpliga radiokontroller och/eller förvarningskontroller m a p radioskuggor, löptid innan målgång etc
Införskaffa aktuell info om elitklasser, ungdomsklasser
Inhämta uppgifter om tävlings- och formläge för aktuella löpare inkl eventuella cuper

Tävlingsdagen

Provkör speakerfunktion ihop med Sekretariat
Bygga upp speakerplatsen och säkra hörbarhet från PA-anläggning
Kvittera ut aktuella startlistor inkl ändringar
Hälsa välkommen etc
Informera om arena och tacka markägare
Ge information om tävling och följ aktuella klasser
Ge resultat
Ge info om prisutdelning samt eventuellt samverka med prisutdelning
Ge info om upphittat

Efter tävlingen

Riv speakerfunktion
Summera erfarenheter – ge rekommendationer till justering av instruktioner