Start

Arbetsuppgifter

Planera och bygga upp start
Plocka och sortera kartor och kontrollangivelser (se Kartor och kontrollangivelser)
Planer och bygga upp start-toaletter; tömma
Hantera nummerlappar
Snitsla till start, fållor, tävlingsområde och startpunkt
Avbockning startande
Hantera checkning av SI-brickor i startfållorna och returnera checkenheter till sekretariatet (OBS inga checkenheter på annan plats än i startfållorna)
Starta tävlande i rätt tid
Hantera sen ankomst, mac 30 min efter starttid
Ta hand om överdragskläder för transport till mål


Bemanning

Ca 8-10 personer för 2-3 startfållor inkl. öppen start/direktanmälan:

  • Startchef
  • Avbockning och checkning i checkenhet av startande per fålla
  • Bevakning av 1- resp. 2-minuterslinjer och kontrollangivelser per fålla
  • Bevakning av startlinje och support för Elit, alla fållor
  • Sen start – glöm ej att checka brickan
  • Start för öppna klasser
  • Personer för transport av överdrag och returnering av checkenheter

Utrustning

Överstrykningspennor
Väderskydd för avbockningen
Skydd för publika startlistor
Ev anordning att hänga upp nummerlappar på
Nödvändiga verktyg: hammare, häftpistol, tejp etc.
Nödvändigt märknings- och anteckningsmaterial
Startklocka
Gå fram tid-klocka
Tavla/bord för kontrollangivelser inklusive märkning
Kartlådor alt kartbord inklusive märkning
Klasskyltar
Avspärrningsmaterial
Snitsel (orange-vit till Start 1, orange-blå till Start 2, orange-gul till Start 3; röd-vit till startpunkt)
Skyltar ”Tömning av bricka sker vid start”, ”Töm din bricka här”, ”Gå fram tid”, ”Startpunkt”, ”Till start xxx m”, ”Överdragskläder”, ”Startlistor”, ”Toa dam”, ”Toa herr”, ”Tävlingsområde” etc.
Skärm(ar) till startpunkt(er)
Nummerlappar
Tävlingskartor
Kontrollangivelser
Dokument som visar vilken bana som motsvarar vilken klass
SI-tömningsenheter 2-3 på väg till start samt minst en vid start
En SI-checkenhet per startfålla
Checkenheter att byta
SI-startenhet för öppna klasser
Minutstartlistor
Startlistor, publika
Ev. reserv SI-brickor


Aktiviteter

Innan tävlingsdagen

Komma överens med banläggaren om startproceduren avviker från SOFTs
Besluta om ev. 30 min tidigare start för Inskolnings- och U-klasser
Boka utrustning
Ange hur startbord/lådor/fållor ska organiseras innan lottning; samverka med sekretariat
Förbered kartor och angivelser
Ha dialog med Direktanmälan om antal kartor samt se till att de får mall-kartor att sätta upp
Säkra telefonnummer till personal, tävlingsledare, sekretariat, banläggare, direktanmälan
Kom överens med Toalett & dusch om hur hantera toaletter: uppbyggnad, skötsel, rivning
Avdela speciell personal för Öppna klasser och Sen start att ha superkoll på startprocessen

Tävlingsdagen

Snitsla fållor och till startpunkt; sätt ut skärm vid startpunkt
Sätta upp informationsskyltar vid start
Skylta och snitsla från arenan
Sätta upp SI-tömningsenheter för brickor
Skylta på väg till start ”Du har väl inte glömt din löparbricka?”
Synka startklockan med mobil – UTC gäller
Säkra att gå fram tid-klockan går 3 minuter före aktuell tid
Fyll kartlådor/kartfack med kartor och kontrollera att bunten har korrekt bana och klassbeteckning på både fra- och baksida
Kontrollera att starten på kartan motsvarar aktuell start

Se Start-målrutin SOFT 2007

Checka alla brickor i respektive fålla med checkenhet
Bocka av startande då de går in i fålla -3 min före tidsstart
Bevaka inpasseringen i fålla för kontrollangivelser -2 min före tidsstart
Bevaka inpasseringen i fålla för kartor -1 min före tidsstart; kartor fås i startögonblicket utom ungdom tom HD16
Bevaka startlinje och Elitstart
Hantera och kontrollera sen start
Starta öppna klasser genom startstämpling
Meddela direkt Sekretariatet vid ev. ändringar av starttider, användning av reserv-brickor eller andra viktiga förändringar
Byt och skicka tillbaka checkenheter och den första omgången minutlistor till Sekretariatet när det är ca 1 timmes startdjup kvar
Skicka tillbaka resterande checklistor och minutlistor till Sekretariatet efter sista start

Riv start inklusive startpunkt och vägvisning till start
Returnera material till IP Skogen enligt överenskommelse med Arena och material
Lämna tillbaka eget material såsom skyltar etc. enligt överenskommelse med Arena och material
Lämna tillbaka SI-enheter till Sekretariatet
Riv ev. start-toaletter enligt överenskommelse med Toalett och dusch

Efter tävlingen

Summera erfarenheter, ge rekommendationer till justering av instruktioner