Tävlingsadministration

Arbetsuppgifter

Svara för mottagning av anmälningar inkl ev boende och beställningar
Svara för rutiner ang anmälningar och betalning
Utföra startgruppsplanering och lottning


Bemanning

1 person


Aktiviteter

Annonsering på hemsida, Eventor, Skogssport och övriga platser
Konfigurera och starta anmälningsfunktion i Eventor – säkra rätt klasser och rätt klassbeteckningar.
Ta fram och publicera inbjudan i Eventor
Samverka med Sekretariatsfunktionen avseende anmälningar
Ta fram och publicera PM i Eventor
Förbered för Liveresultat och Livelox