Tävlingsexpedition

Arbetsuppgifter

Funktionen finns enbart vid större tävlingar.

 • Ge info om tävlingen
 • Hjälpa besökare
 • Utlämning av deltagarkuvert
 • Utlämning av klubbkuvert
 • Röd utgång vid målgång
 • Viltrapportering
 • Ta emot protester
 • Svara för kontakt mot tävlingsledningen
 • Ta emot betalning från utländska löpare
 • Vara kontaktorgan mot pressvärd m fl
 • Kartutlämning
 • Ta emot allmänt feedback
 • Tar emot synpunkter på tider, godkännande

Bemanning

2 personer
På morgonen vid utdelning av lagkuvert 5-6 personer


Utrustning

 • Anteckningsutrustning
 • Bord, stol & tält
 • Skylt EXPEDITION – Info/viltrapport/rödutgång/klagomur
 • Telefonlista
 • Deltagarkuvert
 • Kvitto
 • Växelkassa & Swish-nr

Aktiviteter

Innan tävlingsdagen

Gå igenom förutsättningar med Sekretariat

Tävlingsdagen

Samverka med ”viltrapport”
Ta emot röd utgång, banläggare brandvägg
Ta emot feedback
Ge tävlingsledningen rapport om allvarlig störning
Ge info/meddelande till berörd
Ta emot protester, skriftliga – till tävlingsledningen
Svara för kassa för utländska deltagare m fl

Efter tävlingsdagen

Summera erfarenheter – ge rekommendationer till justering av instruktioner