Tävlingskassör

Tävlingskassören hanterar ekonomin i tävlingen:

Upprätta budget fördelad på huvudfunktion
Ansvara för flödet av inbetalningar, fakturor, utlägg etc.


Aktiviteter

Planeringsfas

Ta fram budget fördelad på huvudfunktion som stämmer med tävlingens budgeterade netto.
Gå igenom rutiner med föreningskassör om kontouppgifter, fakturanummer etc. samt hur inkommande fakturor samt utlägg hanteras. Se klubbens ekonomirutiner.
I samråd med arrangemangskommittén och tävlingsledningen fastställa deltagaravgifter, kostnad för hyrbrickor och annan service.
I samråd med arrangemangskommittén och tävlingsledningen fastställa betalningssätt; swish, kontant, BG samt hur utländska och oanslutna löpare hanteras.
Gå igenom rutiner med direktanmälan, servering och andra funktioner som hanterar betalningar och försäljning.
Säkerställa rutin för att hantera och godkänna kostnader blir känd och kan nyttjas av de som får utlägg eller där faktura kommer att skickas.

Swish: 123113 7629
BG: 754-0396
IBAN:


Klart dagen före tävling

Säkra att all information om hyrbrickor etc. finns inmatad i tävlingsadministrativt system.


Tävlingsdagen

Stötta direktanmälan och sekretariat med ekonomiska frågor.
Säkra att inbetalningar från löpare som görs på tävlingen förs in i tävlingsadministrationssystemet.
Hantera utlägg som enskilda funktionärer har.
Ta hand om överskott från kontantkassor.

Delta i överföring av resultat till Eventor
Genomför fakturering


Dagarna efter tävlingen

Uppföljning av fakturering
Uppdatera instruktionsmallen vid behov
Sammanställa utfall per huvudfunktion och redovisa denna mot budget


En månad efter tävlingen

Genomföra uppföljning av inbetalning mot gjord fakturering
Ansvara för påminnelsefakturering
Överföring av uppföljningsansvar till föreningskassör