Toalett och dusch

Arbetsuppgifter

Planera dusch och toaplatser inklusive tillstånd
Komma överens med startchef om toa vid start, placering, drift och avyttring
Konfirmera utrustningsåtgång med materialansvarig
Montera upp vattenanslutning
Svara för uppbyggnad & rivning av toaletter och dusch i samverkan med TC-chef
Anskaffa och fördela toapapper
Snitsla till dusch
Övervaka driften av dusch
Avyttra ”skiten”


Bemanning

3-4 personer
Drift 2 personer
Uppbyggnad och rivning personal från material och arena.
5-6 personer för dusch och 3 personer/toa
Vid toalett vid starten bör särskild person utses för detta.


Utrustning

Egen utrustning

Ev nycklar till brandposter el dyl
Speglar

IP-skogenutrustning

Toalettsitsar
Vid 900 startande räcker 8 sitsar till damer och 8 till herrar utan att de töms efterhand. Damernas fylls c:a dubbelt så mycket som herrarnas.
Duschsats – undvik att använda pannan då den kräver speciella fordon och körkort; tankvagn med varmvatten är att föredra.
Ev markavskärmning/presenningar

Förbrukningsmaterial

Handsprit
Toapapper
Regnskydd för toalettpapper om risk för regn.
Snitsel till dusch herr vit/blå & dam vit/grön

Skyltar

Skylt till dusch, toa (samt ev på barnpassning)
Skylt dam / herr

Övrigt

Kärra att transportera bort ”skiten” på.


Aktiviteter

Innan tävlingsdagen

Planera dusch och toa ihop med TC och Start-chef
Planera och ev boka tillgång på vatten och avlopp
Eventuella miljötillstånd införskaffas
Boka utrustning
Förbered sätt att avyttra ”skiten”.
Bemanna funktionen genom dialog med personalansvarig, ta kontakt med personal och utbilda dem

Innan tävlingen

Tillsammans med personal från Material och TC bygga dusch och toa vid TC och start (samt ev barnpassning)

Under tävlingen

Starta och underhålla duschsystem
Sköta toaletter inkl försörjning med toapapper och handsprit
Riva och återtransportera utrustning enligt avtal med TC-chef (extra personal etc)

Efter tävlingsdagen

Summera erfarenheter – ge rekommendationer till justering av instruktioner