Vätska

Arbetsuppgifter

Svara för vätskestationer i skogen, vid start och vid mål.


Material

Vätskedunkar
Bord


Bemanning

1-2 personer per vätskestation.


Aktiviteter

Före tävling

Planera vätskestationer inkl transportväg start, mål, ute i skogen mm
Definiera arbetsfördelning vid start och mål
Definiera vätskebehov inkl överantal
Besluta om typ av vätska

SOFT värdetävling:
Vätskestation/kontroll med tempererat (20-25 grader) vatten och sockerlösning/sportdryck ska placeras så att löparna får vätska var 25 minut, väl synligt vid kontroll eller på annan lämplig plats.
Vätska ska dessutom tillhandahållas innan start och efter målgång.
Extra viktigt är det med vätska innehållandes sockerlösning/sportdryck då banorna är långa.
I tävlings-PM ska deltagarna få information om märke/tillverkare på denna eller vad den består av. Rekommenderad sockerhalt 2,5 – 5 %. Smaksatt med exvis citron.

Boka material
Besiktiga plats för utskänkning
Definiera påfyllningsstation för vatten
Bemanna funktionen genom dialog med personalansvarig, ta kontakt med personal och utbilda dem
Boka transportmedel

Tävlingsdagen

Fylla dunkar med vatten, ev. annan vätska.
Duka bord

Återställning efter tävlingen

Efter tävlingen

Summera erfarenheter – ge rekommendationer till justering av instruktioner