Viltrapport/klagomur

Arbetsuppgifter

Kontakt med jakträttsinnehavare inför arrangemanget
Kontakt med tävlande angående arrangemanget
Kontakt tävlande angående viltrapporter


Bemanning

1 viltansvairg
Banläggare


Utrustning

Anteckningsutrustning- IP-skogen utrustning
Bord, stol, tält, ev dela med direktanmälan
Egen skylt VILRAPPORT/KLAGOMUR
Tävlingskarta med alla kontroller
Samtliga banor


Aktiviteter

Tävlingsdagen

Ta emot viltrapport och diarieför tid, vilt, rörelse och plats
Ta emot och hantera ev. klagomål
Hänvisa synpunkter på tider, kontrollgodkännande etc till Sekretariat i målvagnen
Ge tävlingsledningen rapport om allvarlig störning
Meddela jägare om viltolycka
Skapa rapport till jägare/viltansvarig

Efter tävlingen

Summera erfarenheter – ge rekommendationer till justering av instruktioner