SAIKs handbok för orienteringsarrangemang

Välkommen till SAIKs digitala handbok för arrangemang av orienteringstävlingar. Den är tänkt att utgöra en erfarenhetsbank för funktionsansvariga och funktionärer vid kommande arrangemang. Välkommen att använda handboken även om du inte hör till SAIK, och lämna gärna förslag och synpunkter på hur den kan förbättras till arrangemang@saik.o.se.

Handboken är uppdelad i 4 huvudområden som vardera har ett antal kopplade funktioner:

Dessa hittar du också via menyn högst upp.

Tävlingsregler och anvisningar från SOFT och distrikt gäller före instruktionerna i denna handbok:

Svenska Orienteringsförbundet:
SOFTs aktuella tävlingsregler
Stöddokument och filer

Göteborgs orienteringsförbund:

Tekniska kommitténs anvisningar mm.