Arena

Uppgifter

Arena ansvarar för tävlingsarenan (tävlingscentrum):

 • Detaljplanera arenan
 • Leda arena-byggnation
 • Fördela arbetet under byggnation och rivning
 • Hantera klädtransport under tävlingen
 • Se till att kvarglömda effekter tas om hand
 • Svara för att arenan avstädas efter tävlingen
 • Avtacka och ersätta markägare

Bemanning

1 arenaansvarig
4 byggnation
1 klädtransport
>4 rivning och återställning


Aktiviteter

Förberedelser

 1. Planera arena tillsammans med tävlingsledning
 2. Ta fram arenaskiss inkl. plats för ev. sportförsäljning
 3. Säkra tillgång till nycklar, brandpostvred, koder
 4. Planera plats för kläder från start
 5. Ta fram byggplan inkl. bemanning
 6. Ta fram rivningsplan inkl. bemanning

Inför tävlingen

 1. Hämta nycklar, brandpostvred, koder
 2. Bygg arena med avspärrningar, upplopp och skyltning
 3. Vid nattävling, undvik färgade snitslar och använd istället marschaller, skyltar, mer ljus samt hel snitsling istället för hängande
 4. Bygg dusch & toalett, inkl uppsamling av spillvatten
 5. Res tält för servering, direktanmälan, miniknat, ev. mål och prisutdelning
 6. Elanslutning och starta el
 7. Öppna bommar till parkering, start mm
 8. Snitsla ej gjorda snitslingar till toa, dusch och målfålla
 9. Sätt upp skyltar för generella arenafunktioner, t.ex. totempåle, överdragskläder etc.
 10. Sätt upp soptunnor och panttunnor använd bara genomskinliga säckar

Före start

 1. Öppna bommar park, start mm
 2. Snitsla ej gjorda snitslingar till toa, dusch och målfålla
 3. Sätt upp skyltar för generella arenafunktioner, t.ex. totempåle, överdragskläder etc.
 4. Sätt upp soptunnor och panttunnor använd genomskinliga säckar
 5. Starta el

Under tävlingen

 1. Hämta kläder från start ungefär en gång i halvtimmen; använd bara genomskinliga plastsäckar
  Obs skydda överdragskläderna vid regn.
 2. Töm sop- & panttunnorna regelbundet

Efter tävlingen

 1. Töm toaletter inkl avfall
 2. Riv arenan
 3. Samla ihop kvarglömda kläder och andra effekter och transportera till stugan fvb kommande tävling
 4. Släng skräp
 5. Summera erfarenheter – ge rekommendationer till justering av arrangörshandboken

Material

 • Skruvdragare inkl laddare och skruv
 • Papp och filtpennor
 • Häftpistol, kniv, snöre, tejp, spik, hammare, tång, spade, buntband, eltejp
 • Tält från IP Skogen
 • Klubbtält från SAIK
 • Virke inkl stolpar 2″x2″ & käppar
 • Målskynke SAIK
 • Svensk och SAIK-flagga
 • Arena-infotavla/totempåle, snitslar se tips.
 • Toapapper
 • Material för inkoppling av el
 • Genomskinliga plastsäckar till allt

Checklista miljöanpassning av arrangemang_Rev_190221