Material

Uppgifter

Materialfunktionen ansvarar  för allt material till tävlingen:

 • Koordinera materialbehov för start, mål, arena, el, klädtransport, toalett & dusch
 • Beställa material från IP Skogen
 • Boka eget material som finns i SAIK-stugan
 • Anskaffa övrigt material
 • Leda och fördela arbetet med materialtransport till och från tävlingen

Material

Aktiviteter

Förberedelser

 1. Ta fram materiallista i samverkan med huvudfunktionärer och tävlingsledning
 2. Utnyttja tidigare års användning; bra kontroll mot övriga funktioner, inte för lite inte för mycket
 3. Beställ material från IP Skogen enligt IP Skogens instruktioner
 4. Beställ från andra leverantörer som hyrtoaletten, GFIF, etc
 5. Säkra (och markera) material i SAIK-stugan i både källare och annan plats
 6. Anskaffa övrigt material

Inför tävlingen

 1. Kom överens med IP Skogen och huvudfunktionärer om hur hämtning och inlämning av material sker
 2. Tidigare uthämtning av datorer, skärmar, enheter, plastfickor och skenor
 3. Boka hämttider för annat material som hyrtoaletter på släp, mm
 4. Boka dragbilar
 5. Boka tid för inlämning på IP Skogen
 6. Boka representanter för återlämning och uppackning på IP skogen inkl fika
 7. Hämta material
 8. Lämna mest möjliga material till resp huvudfunktionär en vecka innan så de får bekanta sig med den

Under tävlingen

 • Kontrollera med samtliga funktioner att materialet fungerar och räcker; vid behov komplettera

Efter tävlingen

 • Samla ihop och transportera (i kolonn) material till IP-skogen
 • Uppackning på IP skogen inkl fika
 • Summera erfarenheter – ge rekommendationer till justering av arrangörshandboken