Miniknat

Uppgifter

 • Lägga och sätta ut miniknatbana
 • Ta fram miniknatskartor
 • Skaffa uppmuntringspriser
 • Sätta upp anmälningstält, startpunkt och mål
 • Ta emot anmälningar och ta betalt
 • Ev. stötta på svåra ställen längs banan
 • Dela ut priser

Bemanning

3-4 personer:

 • Registrerar och säljer banor
 • Tar emot i mål och delar ut pris
 • Ev någon i skogen som stöttar på svåra ställen

Material

 • SI-enheter, kontrollställningar, skärmar och utläsningssystem – separat system max 20 kontroller, bokas i bokningssystemet
 • Priser
 • Kartor med banor inritade inkl förutsättningar
 • Växelkassa/Swish-skyltar
 • Några SI-brickor att låna ut
 • Litet tält som regnskydd
 • 1-2 stolar
 • Bord
 • Snitsel till miniknaten orange-lila. Se tips!
 • Snitsel för ledstång på miniknatslingan gul-lila
 • Skyltar ”Miniknat” etc

Aktiviteter

Förberedelser

 1. Informera dig om arenan i god tid för att förstå hur miniknatbanor kan läggas
 2. Gå igenom erfarenheter från tidigare tävlingar och uppskatta bl a antal deltagare och priser
 3. Lägg bana, samordna med arenachef innan karttryckning
 4. Detaljplanera miniknat
 5. Rita banor och beställ kartor
 6. Fastställ kostnad för Miniknat, normalt 20 kr
 7. Boka utrustning. Var noga med hur SI-enheter och SI-pinnar hanteras.
 8. Bemanna funktionen genom dialog med personalansvarig, ta kontakt med personal och utbilda dem

Tävlingsdagen

 1. Sätt ut bana
 2. Res tält och bord
 3. Starta och ta emot deltagare
 4. Riv miniknat och återlämna materiel

Efter tävlingen

 1. Återlämna SI-enheter
 2. Redovisa ekonomi till tävlingskassören
 3. Summera erfarenheter – ge rekommendationer till justering av arrangörshandboken