Prisutdelning

Uppgifter

 • Införskaffa priser
 • Svara för prisutdelningen på tävlingsdagen
 • Skicka ut ev. presentkort efter tävlingen

Bemanning

2-3 personer


Material

 • Priser – se exempel på prisplan nedan
 • Bord 2 st
 • Prispall
 • PA-anläggning, ev. samordning med speaker

Aktiviteter

Förberedelser

 1. Fastställ prisbudget tillsammans med tävlingsledningen
 2. Tillsammans med arenaansvarig komma överens om lämplig placering av prisutdelning
 3. Planera aktivitet/utsmyckning för att öka ”festligheten” i prisutdelningen
 4. Bemanna funktionen genom dialog med personalansvarig, ta kontakt med personal och utbilda dem
 5. Anskaffa priser – om presentkort som ska skickas ut, helst i digital form
 6. Kvittera ut ev förskott från klubbkassören
 7. Boka utrustning
 8. Fördela priser klassvis
 9. Meddela speaker om antal pris i varje klass
 10. Fastlägg tidplan ihop med tävlingsledare och speaker

Tävlingsdagen

 1. Duka prisbord, skydda för ev regn
 2. Hämta resultatlistor från sekretariat
 3. Ge speaker info om förestående prisutdelningar
 4. Dela ut priser
 5. Duka av efter prisutdelning

Efter tävlingen

 1. Skicka ut ev. presentkort
 2. Hantera ekonomi med tävlingskassören
 3. Tacka sponsorer för priser
 4. Summera erfarenheter – ge rekommendationer till justering av arrangörshandboken

Exempel prisplan

Elitklasser, huvudklasserPresentkort till de 3 första
InskolningEnklare priser till samtliga deltagare
D/H10, Öppen Mycket lättPris till samtliga deltagare
Övriga ungdomsklasserPriser till varierande andel av deltagarna: flest till de yngre
D/H35 och äldreBlommor till segraren
Övriga öppna klasserInga priser