Sjukvård

Uppgifter

Att ge första hjälpen till deltagare som skadat sig.

Bemanning

1-2 personer beroende på tävlingens storlek.

Material

  • Sjukvårdsväska
  • Telefonlista till funktioner utanför arena, t.ex. start, trafik, parkering

Aktiviteter

Förberedelser

  1. Gå igenom sjukvårdsväskan och komplettera vid behov
  2. Stötta säkerhetsansvarig i upprättandet av säkerhetsplan och uppsamlingsplatser

Tävlingsdagen

  1. Sätt upp tält, bord och skyltning
  2. Ta hand om ev. olycksfall; larma 112 vid allvarligare fall

Efter tävlingen

  1. Återställ, komplettera sjukvårdsmateriel vid behov
  2. Summera erfarenheter – ge rekommendationer till justering av arrangörshandboken