Speaker

Uppgifter

 • Ge aktuell information om tävlingen, från PM etc.
 • Ge aktuell information om tävlingens resultat och läge
 • Samverka med pristutdelning
 • Tacka markägare

Bemanning

2 personer


Utrustning

 • PA-anläggning
 • Speakerdator
 • Musik etc att spela
 • Information som PM, inbjudan, startlistor, servering etc.
 • Anteckningsmaterial
 • Tidplan för dagen
 • Information om de tävlande och läget i eventuella cuper

Aktiviteter

Förberedelser

 1. Detaljplanera speakerarbetet
 2. Förbered evenmangsaktivitetere som musik, avtackning, prisutdelning etc
 3. Ha dialog med sekretariat om speakerstöd
 4. Bemanna funktionen genom dialog med personalansvarig, ta kontakt med personal och utbilda dem
 5. Deltag i planering av arenan så att speakerfunktionen underlättas vad gäller sikt, passager, avstånd etc
 6. Samverka med banläggare om lämpliga radiokontroller och/eller förvarningskontroller m a p radioskuggor, löptid innan målgång etc
 7. Införskaffa aktuell info om elitklasser, ungdomsklasser
 8. Inhämta uppgifter om tävlings- och formläge för aktuella löpare inkl eventuella cuper

Tävlingsdagen

 1. rovkör speakerstödet ihop med sekretariat
 2. Bygg upp speakerplatsen och säkra hörbarhet från PA-anläggning
 3. Kvittera ut aktuella startlistor inkl ändringar
 4. Hälsa välkommen etc
 5. Informera om arena och tacka markägare
 6. Ge information om tävling och följ aktuella klasser
 7. Ge resultat
 8. Ge info om prisutdelning samt eventuellt samverka med prisutdelning
 9. Ge info om upphittat

Efter tävlingen

 1. Riv speakerfunktion
  Summera erfarenheter – ge rekommendationer till justering av arrangörshandboken