Toalett och dusch

Uppgifter

 • Planera dusch och toaplatser inklusive tillstånd
 • Boka hyrtoaletter i första hand
 • Komma överens med startchef om toa vid start, placering, drift och avyttring
 • Konfirmera utrustningsåtgång med materielansvarig
 • Montera upp vattenanslutning
 • Svara för uppbyggnad & rivning av toaletter och dusch i samverkan med arenaansvarig
 • Anskaffa och fördela toapapper
 • Snitsla till dusch
 • Övervaka driften av dusch
 • Avyttra ”skiten”

Bemanning

 • -4 personer för uppbyggnad
 • Drift 2 personer
 • Vid toalett vid starten bör särskild person utses för detta

Material

 • Ev nycklar till brandposter el dyl
 • Speglar
 • Hyrtoaletter – används i första hand (släp med 2 resp 4 toaletter finns)
 • ev. Toalettsitsar: vid 900 startande räcker 8 sitsar till damer och 8 till herrar utan att de töms efterhand. Damernas fylls c:a dubbelt så mycket som herrarnas.
 • Duschsats – undvik att använda pannan då den kräver speciella fordon och körkort; tankvagn med varmvatten är att föredra.
 • Ev markavskärmning/presenningar
 • Handsprit
 • Toapapper
 • Regnskydd för toalettpapper om risk för regn.
 • Snitsel till dusch Herr grön/blå & Dam grön/röd. Se tips!
 • Snitsel till toa Herr grön/lila & Dam grön/gul
 • Skylt till dusch, toa (samt ev på barnpassning)
 • Skylt dam / herr
 • Kärra att transportera bort ”skiten” på.

Aktiviteter

Förberedelser

 1. Planera dusch och toa ihop med TC och Start-chef
 2. Planera och ev boka tillgång på vatten och avlopp
 3. Inskaffa eventuella miljötillstånd
 4. Boka utrustning
 5. Förbered sätt att avyttra ”skiten”.
 6. Bemanna funktionen genom dialog med personalansvarig, ta kontakt med personal och utbilda dem

Tävlingsdagen

 1. Bygg dusch och toa vid arena och start (samt ev vid barnpassning)
 2. Starta och underhålla duschsystem
 3. Sköt toaletter inkl försörjning med toapapper och handsprit
 4. Riv och återtransportera utrustning enligt avtal med materielchef (extra personal etc)

Efter tävlingen

Summera erfarenheter – ge rekommendationer till justering av arrangörshandboken