Trafik och parkering

Uppgifter

Funktionen trafik och parkering ansvarar för allt som rör deltagarnas resa till och från tävlingen:

 • Undersöka och analysera vägar och trafikföringen till och från arenan
 • Detaljplanera trafiksituationen omkring arenan inkl. kollektivtrafik
 • Detaljplanera parkeringsytor
 • Införskaffa ev nödvändiga tillstånd från markägare, kommun, väghållare och polis
 • Detaljplanera vägvisningen
 • Bygga upp, sköta och återställa parkering, vägvisning och ev. betalning

Bemanning

6-10 personer, beroende på den aktuella platsen

 • Parkeringsvakter
 • Ev vägvakter
 • Ev betalningsfunktionär

Material

 • Snitsel buss/tåg till arena: vit/grön. Tips för snitsling!
 • Snitsel bil P1 till arena: vit/lila
 • Snitsel bil P2 till arena: vit/blå
 • Vägivsnings- och avståndsskyltar
 • Swish-skyltar för betalning
 • Röda flaggor till vägvakter (för ev olyckor)
 • Stakkäppar
 • Varningsskyltar – ”Orienterare på väg”
 • Trafikkoner (små) för markering på parkering
 • Reflexvästar till samtlig p-personal
 • P-spadar till minst 2/3 av P-personalen
 • Ev sambandsutrustning (lista med mobiltelefonnummer)
 • Häftpistol, snören, hammare, yxa, spik m.m.

Aktiviteter

Förberedelser

 1. Skapa plan för trafikflöde ihop med Mark- och viltkontakter samt Material och arena
 2. Planera tillgängliga ytor i tid utifrån bedömt antal deltagare. Ta gärna till deltagarantal i överkant så att ytor finns med i planeringen. Viktigt att trafik/parkeringsansvarig kommer med tidigt i planeringen.
 3. Inhämta nödvändiga tillstånd
 4. Bemanna funktionen genom dialog med personalansvarig, ta kontakt med personal och utbilda dem
 5. Märk upp och planera parkering; glöm inte ev. husbilar och bussar

Tävlingsdagen

 1. Skylta till parkering enligt uppgifter i inbjudan resp PM
 2. Snitsla och skylta till arena i god tid innan första start
 3. Sköt parkering och ev. betalning
 4. Riv och återställ parkering och vägvisning (men inte förrän alla tävlande åkt)
 5. Hantera ekonomi avseende p-avgifter med tävlingskassör
 6. Summera erfarenheter – ge rekommendationer till justering av dessa instruktioner

Arbetsordning

 • Trafikansvarig ska enbart ha arbetsledande funktion och inte delta aktivt i det direkta parkeringsarbetet utan övervaka och styra trafikvakter och parkeringsgrupper (kunna nå de viktigaste via mobiltelefon).
 • Flera parkeringsytor ska inrättas. Vid väg/första infart ska det finnas en vägvakt för anvisning (med röd flagga i reserv)
 • Vid varje parkeringsyta ska det finnas en vägvakt för invisning och på p-ytan ska det finnas grupper av parkeringsvakter (gruppen ska bestå av två personer (tre om betalning ska tas upp direkt vid parkeringsplats).
 • Vägvakten visar in bilar till resp parkeringsgrupp
 • Parkering av bilar startar/börjar så nära som möjligt den plats som gästerna lämnar p- området – de som kommer först kommer på detta vis att lämna området och inte vara i vägen för dem som kommer senare
 • OBS så många parkeringsytor som möjligt ska bemannas redan från början. Trafikvakterna ska sedan visa in bilar till de lika p-ytor växelvis på en gång, SAMTIDIGT. Detta för att gästerna ska kunna parkera lugnt och stilla och kunna lämna sin bil utan att det omedelbart kommer en bil och parkerar bredvid (Säkerhetsskäl och viktigt inte minst för barnfamiljer med barnvagnar och gäster med mycket bagage).
 • De olika parkeringsgrupperna ska således inte få bilar i en följd utan trafikvakter ska hela tiden sprida parkeringen så mycket som möjligt ( praktiska- och säkerhetsskäl, se ovan)
 • (M.a.o. Första trafikvakten styr isär bilarna till olika ytor där ytterligare uppsplittring sker av trafikvakt resp. parkeringsgrupp. Grupperna får på detta sätt även stort egetansvar).
 • Glöm inte att ha några trafik- och parkeringvakter kvar tills en del av gästerna lämnat området efter tävlingen. Inte minst om parkering sker på gräsytor och åkermark (bilar kan ha kört fast och behöver hjälp att komma ut). Även för vägvisning och för att få synpunkter om tävlingen.
 • Lämna kvar snitslar så att deltagarna kan hitta tillbaka till parkeringen – något många arrangörer missar.

Efter tävlingen

 1. Riv, återställ parkering och vägvisning (men inte förrän alla tävlande åkt).
 2. Hantera ekonomi med tävlingskassör
 3. Summera erfarenheter – ge rekommendationer till justering av arrangörshandboken