Inskolningsbana

Arbetsuppgift

Svara för inskolningsbana: utmärkning i skogen.


Material

S.k. glada och ledsna gubbar
Vit snitsel för ev. otydliga stigar.


Aktiviteter

Förberedelser

  1. Gå igenom erfarenheter från tidigare tävlingar
  2. Lägga bana i lämpligt område i samråd med banläggare
  3. Detaljplanera inskolningsbanan

Tävlingsdagen

  1. Sätt upp ”glada och ledsna gubbar”
  2. Snitsla vid behov
  3. Gå omkring längs banan för stöd i skogen

Efter tävlingen

  1. Ta ner skyltar och snitsel efter tävlingen
  2. Summera erfarenheter – ge rekommendationer till justering av arrangörshandboken