Kartor och kontrollangivelser

Uppgifter

 • Iordningsställa tävlingskartor
 • Kontrollera tävlingskartor
 • Iordningsställa kontrollbeskrivningar
 • Packa kartor och angivelser

Bemanning

Ca 8-10 personer:

 • Startchef
 • Banläggare
 • Övriga

Material

 • Tävlingskartor från tryckeri
 • Kontrollbeskrivningar för samtliga klasser (ofta enbart original som skrivs ut/kopieras)
 • Ev. plastfickor
 • Anteckningsmaterial
 • Gem, gummiband
 • Skuggkartor till Inskolning och berörda öppna klasser (svart-vita utskrifter/kopior duger)

Aktiviteter

Förberedelser

 • Besluta om plastfickor ska användas eller ej – ihop med tävlingsledning och banläggare
 • Beställ kartor med lämpligt överantal per bana. För öppna klasser använd erfarenhetsdata.
 • OBS Banläggaren skall kontroll-läsa karta och kontrollbeskrivningar var för sig och gentemot varandra innan de fördelas. Fördela banor efter respektive start/fålla.
 • En ordnad process skapas praktiskt för arbetet så att alla misstag undviks. Planera i god tid.

Iordningsställande av tävlingskartor

 1. Ta fram hela bunten kartor för samma bana (banläggare)
 2. Räkna upp antal kartor per klass inkl. ev. reservantal (banläggare)
 3. Kontrollera att kartorna har rätt bana och gaffling (banläggare)
 4. Kontrollera att kartorna till varje klass har hamnat hos rätt start (banläggare)
 5. Om offsettryckt karta, kontrollera tryckkvalitet och banpassning; i övriga fall bara tryckkvalitet (banläggare)
 6. Skriv klassnamn/gaffling längst ner på kartans baksida
 7. Stoppa i plastficka med öppning söderut/nedåt
 8. Räkna alla kartorna
 9. Bunta och lägg en följelapp ovanpå varje kartbunt med vilken start, vilken bana och ev. vilken gaffling den omfattar samt antalet kartor (banläggare)

Kontroll av tävlingskartor

 1. Kontrollera att alla kartor i en klassbunt har samma bana
 2. Kontrollera att banpåtryck motsvarar klass på baksidan
 3. Räkna antalet kartor i en klassbunt
 4. Skriv ner klass, bana, ev. gaffling och antal i en separat lista över klasser-banor-kartor
 5. Säkra att det finns kartor till alla anmälda + reservantal
 6. Elitbanor kontrolleras två gånger av olika personer

Kontroll av kontrollangivelser

 1. Kontrollera tryckkvaliteteten
 2. Kontrollera bredd, ska vara max 5 cm
 3. Sortera upp i start, klass och ev. gaffling
 4. Bunta med gem och sätt lapp med antal angivelser på
 5. Stäm av antalet, ska vara betydligt större än antalet anmälda

Packning

 1. Packa kartor och kontrollangivelser per start och startfålla.
 2. Lägg undan kartor för öppna klasser att ha som kartprov i direktanmälan.

Efter genomförandet

 1. Summera erfarenheter – ge rekommendationer till justering av arrangörshandboken