Kontrollutsättning

Uppgifter

 • Utsättning av skärmar, kontrollställningar och basenheter
 • Kontroll av basenheternas funktion i fält
 • Korrigera fel i banor och kontroller efter samråd med banläggare
 • Kontrollbevakning (främst vid sprint)

Material

Erforderligt antal:

 • Kontrollskärmar
 • Kontrollenheter
 • Kontrollställningar

Beställs i samverkan med materialansvarig, banläggare och sekretariat.


Bemanning

Max 10 kontroller per kontrollutsättare.

En person för att kunna åtgärda felaktiga kontroller under tävling.


Aktiviteter

Förberedelser

 1. Dialog med banläggare om utsättningsbanor etc.
 2. Bemanna funktionen genom dialog med personalansvarig, ta kontakt med personal och utbilda dem.
  Funktionärer som ska vara kontrollvakter  måste vara väl införstådda med regelverk för att kunna bedöma ev. regelöverträdelser och kunna svara på ev. frågor.
 3. Besök tävlingsområde och kontrollpunkter, speciellt viktigt vid sprint

Tävlingsdagen

 1. Fördela kontrollenheter per utsättningsbana
 2. Sätt ut kontroller med skärmar och enheter
 3. Stämpla vid varje kontrollenhet vid utsättning
 4. Läs av SI-bricka efter utsättning
 5. Korrigera ev. felaktigheter
 6. Åtgärda ev felaktiga kontroller
 7. Ev. kontrollbevakning

Efter tävlingen

 1. Ta in kontroller
 2. Redovisa material till materialansvarig
 3. Summera erfarenheter – ge rekommendationer till justering av arrangörshandboken