Vätska

Uppgifter

Svara för vätskestationer i skogen, vid start och vid mål.


Material

 • Vätskedunkar
 • Vatten, ev. sportdryck
 • Bord

Bemanning

1-2 personer per vätskestation.


Aktiviteter

Förberedelser

 1. Planera vätskestationer inkl transportväg start, mål, ute i skogen mm
 2. Fördela arbetsuppgifter vid start och mål
 3. Beräkna vätskebehov inkl överantal
 4. Besluta om typ av vätska

  Enligt tävlingsreglerna ska tävlande i klass som beräknas få en segrartid som överstiger 50 minuter med 20-30 minuters mellanrum erbjudas vätska utmed tävlingsbanan.

  Vid vätskestation eller vätskekontroll ska det finnas dels vatten, dels en dryck av typ ”sportdryck” innehållande socker.

  Drycker bör inte ha för kall temperatur och ska placeras väl synliga.
  All vätska ska serveras på ett hygieniskt sätt och får inte hällas upp av de tävlande själva.

 5. Boka materiel
 6. Besiktiga plats för utskänkning
 7. Bestäm påfyllningsstation för vatten
 8. Bemanna funktionen genom dialog med personalansvarig, ta kontakt med personal och utbilda dem
 9. Boka transportmedel

Tävlingsdagen

 1. Fyll dunkar med vatten, ev. annan vätska.
 2. Duka bord
 3. Serva tävlande

Efter tävlingen

 1. Återställ efter tävlingen
 2. Summera erfarenheter – ge rekommendationer till justering av arrangörshandboken