Tävlingsadministration

Uppgifter

  • Svara för mottagning av anmälningar inkl ev boende och beställningar
  • Svara för rutiner ang anmälningar och betalning
  • Utföra startgruppsplanering och lottning

Bemanning

1 person


Aktiviteter

  1. Annonsering på hemsida, Eventor, Skogssport och övriga platser
  2. Konfigurera och starta anmälningsfunktion i Eventor – säkra rätt klasser och rätt klassbeteckningar.
  3. Ta fram och publicera inbjudan i Eventor
  4. Öppna Eventor för anmälan
  5. Samverka med Sekretariatsfunktionen avseende anmälningar
  6. Ta fram och publicera PM i Eventor
  7. Förbered för Liveresultat och Livelox