Direktanmälan

Uppgifter

 • Sälja öppna direktbanor
 • Lämna ut beställda hyrbrickor
 • Hyra ut brickor

Bemanning

 • Ca 3-4 pers, mer vid god väderlek
 • Försäljning av banor inkl registrering och uthyrning av brickor
 • Mycket bra om tävlingskassören finns med i direktanmälan och kan ta betalt för separata fakturor.

Material


Aktiviteter

Förberedelser

 1. Ha dialog med sekretariat om systemet
 2. Boka utrustning
 3. Bemanna funktionen genom dialog med personalansvarig, ta kontakt med personal och utbilda dem
 4. Bestäm tillsammans med banläggare/tävlingsledare om direktanmälan skall visa direktbanorna på karta eller inte.

Tävlingsdagen

 1. Ordna ett praktiskt kösystem t.ex. i zick-zack och genom ett tält.
 2. Då direktanmälan får många frågor bör man gå igenom PM tillsammans
 3. Tillsammans med sekretariatet säkra datanätverk och utrustning
 4. Ha kontakt löpande med starten – viktigt att starten och direktanmälan vet vilka kartor som finns.
 5. Räkna av antalet per direktklass så att kartor räcker (görs normalt genom funktion i tävlingsdatasystemet)
 6. Registrera anmälan i tävlingsdatabasen:
  Ange ungdom/vuxen, betalt/ej bet/faktureras
  Viktigt: För klubblösa måste telefonnummer till såväl löpare som anhörig anges.
  Ta betalt (normalt via Swish) alt debitera klubb
 7. För nya orienterare – tag gott om tid på dig och förklara villkoren. Dela även ut en instruktion hur man går tillväga.
 8. Vid behov, be banläggare ta fram extra kartor föri öppen klass
  Förvarna startpersonal om ev utökat antal löpare

Efter tävlingen

 1. Riv datanät ihop med data/sekretariat
 2. Hantera ekonomi med tävlingskassör
 3. Summera erfarenheter – ge rekommendationer till justering av dessa instruktioner