Mål och resultat

Uppgifter

 • Svara för att deltagare går i mål på korrekt sätt
 • Publicera resultat på resultattavlor

Bemanning

1-3 personer:

 • Målkontroll; vid ”skogsmål”, extra personal för att visa vägen
 • Sätta upp resultat på resultattavla

Material

 • Resultattavla
 • Resultatfickor
 • Avspärrningsmaterial till målfållan
 • Målskynke med stolpar, staglinor etc.
 • Målbockar för målenheter
 • Snitsel vit-röd från sista kontroll (om den ska vara snitslad)
 • Snitsel gul-röd från skogsmål till utstämpling, alltid snitsling/skyltning

Aktiviteter

Förberedelser

 1. Samverka med tävlingsledning, sekretariat och banläggare
 2. Besluta om fysisk resultattavla ska finnas
 3. Bemanna funktionen genom dialog med personalansvarig
 4. Planera utrymmet på resultattavla, se exempel

Tävlingsdagen

 1. Bygg resultatställning
 2. Bygg mål
 3. Bygg ställning för startlistor
 4. Snitsla sista kontroll till mål – kontrollera med banläggare hur det ska snitslas
 5. Snitsla ev. från skogsmål till utstämpling
 6. Kontrollera målgång
 7. Ev. visa väg från skogsmål till utstämpling
 8. Organisera målgång vid störning i administrativa systemet
 9. Sätt upp resultatlistor i facken på resultattavlan

Efter tävlingen

 1. Riva mål
 2. Riva resultatställning
 3. Summera erfarenheter – ge rekommendationer till justering av arrangörshandboken

Exempel plan för resultattavla