Start

Arbetsuppgifter

 • Planera och bygga upp start med fållor och ev. avspärrningar
 • Plocka och sortera kartor och kontrollangivelser (beskrivs i Kartor och kontrollangivelser)
 • Planera, bygga upp och sköta start-toaletter
 • Hantera ev. nummerlappar
 • Snitsla till start och startpunkt
 • Bocka av startande
 • Hantera checkning av SI-brickor i startfållorna och återlämna checkenheter till sekretariatet (OBS inga checkenheter på annan plats än i startfållorna)
 • Starta tävlande i rätt tid
 • Hantera sen ankomst, max 30 min efter starttid enligt tävlingsreglerna
 • Ta hand om överdragskläder för transport till mål

Bemanning

Ca 8-10 personer för 2-3 startfållor inkl. öppen start/direktanmälan:

 • Startchef
 • Snitsling till start och startpunkt
 • Avbockning och checkning i checkenhet av startande per fålla
 • Bevakning av 1- resp. 2-minuterslinjer och kontrollangivelser per fålla
 • Bevakning av startlinje och support för Elit, alla fållor
 • Sen start – glöm ej att checka brickan
 • Start för öppna klasser
 • Transport av överdrag och återlämning av checkenheter till sekretariatet

Material

 • Överstrykningspennor
 • Väderskydd för avbockningen
 • Skydd för publika startlistor
 • Ev anordning att hänga upp nummerlappar på
 • Nödvändiga verktyg: hammare, häftpistol, tejp etc.
 • Nödvändigt märknings- och anteckningsmaterial
 • Startklocka
 • Gå fram tid-klocka
 • Anordning för kontrollangivelser inklusive märkning
 • Kartlådor alt kartbord inklusive märkning
 • Klasskyltar till startbord och angivelser
 • Snitsel:
  • Till Start 1: orange-vit
  • Till Start 2: orange-blå
  • Till Start 3: orange-gul
  • Till startpunkt: röd-vit
  • Mot tävlingsområde: blå-gul alt. med egen design
 • Skyltar:
  • ”Tömning av bricka sker i starten”
  • ”Töm din bricka här”
  • ”Gå fram tid”
  • ”Startpunkt XXX m”
  • ”Till start YYY m”
  • ”Överdragskläder”
  • ”Startlistor”
  • ”Toa dam”
  • ”Toa herr”
  • ”Tävlingsområde”
  • etc.
 • Skärm(ar) till startpunkt(er)
 • Ev. nummerlappar
 • Tävlingskartor
 • Kontrollangivelser
 • Dokument som visar vilka klasser vs banor
 • SI-enheter:
  • TÖM 2-3 på väg till start samt minst en i starten
  • Ev SIAC-OFF
  • En CHECK per startfålla, ev fler för byte vid längre startdjup
  • START för öppna klasser
 • Minutstartlistor
 • Startlistor att sätta upp för deltagarna
 • SI-brickor i reserv
 • Toaletter

Aktiviteter

Förberedelser

 • Kom överens med banläggaren om startproceduren avviker från SOFTs
 • Besluta om första/sista start för öppna klasser
 • Beställ utrustning från GOF resp. klubben via materielansvarig
 • Besök startplatsen I god tid för att kunna justera beställning av material (kolla väderprognos –regn, sol, vind)
 • Ange hur fållor ska organiseras innan lottning; samverka med sekretariat om minutstartlistor
 • Förbered kartor och angivelser
 • Ha dialog med direktanmälan om antal kartor samt se till att de får mall-kartor att sätta upp
 • Säkra telefonnummer till personal, tävlingsledare, sekretariat, banläggare, direktanmälan
 • Kom överens med toalett & dusch om hur hantera toaletter: uppbyggnad, skötsel, rivning
 • Avdela speciell personal för öppna klasser och sen start att ha superkoll på startprocessen

Tävlingsdagen

Se Start-målrutin SOFT 2007 och Tävlingsreglerna avsnitt 7.3 resp. 8

 • Bygg upp startplats och ev. toaletter
 • Snitsla fållor och till startpunkt
 • Sätt ut skärm vid startpunkt
 • Sätt upp informationsskyltar vid start
 • Skylta och snitsla från arenan
 • Sätt upp SI-tömningsenheter för brickor
 • Skylta på väg till start ”Du har väl inte glömt din löparbricka?”
 • Synka startklockan med mobil – UTC gäller
 • Säkra att gå fram tid-klockan går 3 minuter före aktuell tid
 • Fyll kartlådor/kartfack med kartor och kontrollera att bunten har korrekt bana och klassbeteckning på både fram- och baksida
 • Kontrollera att starten på kartan motsvarar aktuell start

Under tävlingen

 • Checka alla brickor i respektive fålla med checkenhet
 • Bocka av startande då de går in i fålla -3 min före tidsstart
 • Bevaka inpasseringen i fålla för kontrollangivelser -2 min före tidsstart
 • Bevaka inpasseringen i fålla för kartor -1 min före tidsstart; kartor fås i startögonblicket utom ungdom tom HD16 (vid sprint får även HD16 kartan först i startögonblicket)
 • Bevaka startlinje och elitstart
 • Hantera och kontrollera sen start
 • Starta öppna klasser genom startstämpling
 • Meddela Sekretariatet vid ev. ändringar av starttider, användning av reserv-brickor eller andra viktiga förändringar
 • Byt och skicka tillbaka checkenheter och den första omgången minutlistor till Sekretariatet när det är ca 1 timmes startdjup kvar
 • Skicka tillbaka resterande checklistor och minutlistor till Sekretariatet efter sista start

Efter tävlingen

 • Ta ner start inklusive startpunkt och vägvisning till start
 • Återlämna material till IP Skogen enligt överenskommelse med arena och materiel
 • Lämna tillbaka eget material såsom skyltar etc. enligt överenskommelse med arena och materiel
 • Lämna tillbaka SI-enheter till sekretariatet
 • Ta ner ev. start-toaletter enligt överenskommelse med toalett och dusch
 • Summera erfarenheter, ge rekommendationer till justering av arrangörshandboken