Tävlingsexpedition

Uppgifter

Funktionen finns enbart vid större tävlingar.

 • Ge info om tävlingen
 • Hjälpa besökare
 • Utlämning av deltagarkuvert
 • Utlämning av klubbkuvert
 • Röd utgång vid målgång
 • Viltrapportering
 • Ta emot protester
 • Svara för kontakt mot tävlingsledningen
 • Ta emot betalning från utländska löpare
 • Vara kontaktorgan mot pressvärd m fl
 • Kartutlämning
 • Ta emot allmänt feedback
 • Tar emot synpunkter på tider, godkännande

Bemanning

2 personer
På morgonen vid utdelning av lagkuvert 5-6 personer


Material

 • Anteckningsutrustning
 • Bord, stol & tält
 • Skylt EXPEDITION – Info/viltrapport/rödutgång/klagomur
 • Telefonlista
 • Deltagarkuvert
 • Kvitto
 • Växelkassa & Swish-nr

Aktiviteter

Förberedelser

 • Gå igenom förutsättningar med Sekretariat

Tävlingsdagen

 • Samverka med ”viltrapport”
 • Ta emot röd utgång, banläggare brandvägg
 • Ta emot feedback
 • Ge tävlingsledningen rapport om allvarlig störning
 • Ge info/meddelande till berörda
 • Ta emot protester, skriftliga vidarebefordras till tävlingsledningen
 • Svara för kassa för utländska deltagare m fl
 • Summera erfarenheter – ge rekommendationer till justering av dessa instruktioner

Efter tävlingsdagen

 • Summera erfarenheter – ge rekommendationer till justering av arrangörshandboken