Tävlingsledning

Uppgifter

Som tävlingsledare leder du på uppdrag av SAIKs arrangemangskommitté tävlingen och ansvarar för arrangemangets planering, genomförande och ekonomi.

Det är viktigt att du har en nära kontakt och god kommunikation med huvudfunktionärerna, tävlings- och bankontrollanterna och SAIKs arrangemangskommitté. Speciellt viktigt är att säkra alla tvärfunktionella aktiviteter så att inget faller mellan stolarna. Dessutom har du hand om externa kontakter, till exempel media.

Du bör vara erfaren i tävlingsarrangemang och gärna ha gått en lämplig utbildning eller kurs, t.ex. Västergötlands OFs tävlingsledarutbildning.


Aktiviteter

Förberedelser

Klart ca 2 månader före tävlingen

 1. Samråd med Länsstyrelsen och övriga berörda myndigheter i samråd med säkerhetsansvarig
 2. Genomgång av samtliga regler och anvisningar
 3. Upprätta tävlingsledarrapport i samråd med tävlingskontrollant
 4. Ta fram tävlingsorganisation och bemanna huvudfunktionärer
 5. Planera och genomföra planeringsmöten
 6. Ta fram och publicera inbjudan och övrig annonsering efter avstämning med tävlingskontrollant
 7. Upprätta huvudtidplan för tävlingen
 8. Upprätta och kommunicera budget ihop med tävlingskassör
 9. Ta fram bemanningsförutsättningar (antal)
 10. Skriv avtal med kartritare eller annan kartleverantör
 11. Stäm av läget med banläggare och bankontrollant – är de överens?
 12. Skriv avtal med sportförsäljare
 13. Skriv avtal med markägare om så krävs, i samråd med mark- och jägarkontakt
 14. Genomför riskanalys
 15. Ev. mediakontakter
 16. Fastställ prisbudget
 17. Rapportera till SAIKs arrangemangskommitté

Klart ca 2 veckor före tävlingen

 1. Ta fram och publicera PM efter avstämning med tävlingskontrollant
 2. Ta fram och distribuera funktionärs-PM
 3. Rapportera till SAIKs arrangemangskommitté
 4. Uppdatera tävlingsledarrapporten och skicka till tävlingskontrollant

Tävlingsdagen

 • Gå runt och säkerställ att alla funktioner mår bra, har alla resurser de behöver
 • Hantera akuta ärenden
 • Hantera regelfrågor ihop med tävlingskontrollant, jury och/eller banläggare
 • Avtacka markägare ihop med speaker
 • Leda säkerhetsarbete vid behov
 • Säkerställ att alla avvecklar i rätt tid, inte för tidigt
 • Vid behov omfördela resurser så att avvecklingen sker effektivt
 • Var tillgänglig!

Efter tävlingen

 1. Tacka funktionärer och övriga engagerade
 2. Generera och signera tävlingsrapport i Eventor
 3. Genomför uppföljningsmöte med huvudfunktionärer och SAIKs arrangemangskommitté
 4. Färdigställ och skicka tävlingsledarrapporten till tävlingskontrollant fvb förbundet
 5. Summera erfarenheter
 6. Uppdatera arrangörshandboken vid behov

Dokument

Checklista miljöanpassning av arrangemang

Vägledning vid ansökan om tävling på naturmark