Bemanning

Uppgifter

Att anskaffa personal till tävlingen.

Till din hjälp finns en brevlåda funktionar@saik.o.se du kan använda, separat eller om du gör utskick från SportAdmin.


Aktiviteter

  1. Kom överens med tävlingsledare om lämplig organisation och personalfördelning
  2. Ta fram personalbehov i samverkan med huvudfunktionärer
  3. Annonsera efter personal på hemsida via funktionärsanmälan i SportAdmin, Facebook eller på annat sätt
  4. Kontakta personal som ej är aktiva på annat sätt: epost, telefon
  5. Skapa funktionärslista: personer per funktion och uppgifter per person; gör löpande justeringar fram till tävlingsdagen
  6. Ha koll på personer med flera roller, före, under och efter tävlingsdagen så att det inte överlappar eller blir för stor belastning på enskilda personer
  7. Summera erfarenheter – ge rekommendationer till justering av dessa instruktioner

Typisk bemanning för en tävling med 800 – 1000 deltagare

Funktion Antal
Tävlingsledning 2
Banläggning 2
Markägare- och jägarekontakter 1
Inskolningsbana 1
Kontrollutsättning 10-12
Vätska 2-4
Arena och material 10-20
Barnpassning 4-8
Miniknat 3-4
Sjukvård 2
Servering 10
Toalett och dusch 2
Trafik och parkering 15-20
Start 10-15
Sekretariat 4
Direktanmälan 4
Mål och resultat 2
Speaker 2
Prisutdelning 2
Viltrapport/klagomur 2