Markägar- och jägarkontakter

Uppgifter

 • Samråda med berörda markägare och viltansvariga
 • Organisera ev. viltavdrivning
 • Anskaffa erforderliga tillstånd
 • Anskaffa nycklar etc
 • Närvara under tävlingen i viltrapport

Aktiviteter

Förberedelser

 1. Inhämta underlag från kommunen angående markägare och jaktarrenden
 2. Säkra evenemangets störningar från bl.a jakt, skjutövning, motortävling, hemvärnsövning, ritt och andra djurövningar
 3. Fastställa känsliga områden med jaktlag och ev kommunens biolog alt miljöansvarig
 4. Analysera störningar från trafikleder
 5. Gör analys av rerrängen och arenan map dusch, parkering, elförsörjning
 6. Avtal med markägare till area i samråd med Arena och Material
 7. Göra avtal med ägare angående vatten- och elanslutning
 8. Fastställ Stråk och frizoner i dialog med Banläggning
 9. Avtal om tillgänglighet av vägar i samråd med Trafik och parkering
 10. Kvittera ut ev nycklar
 11. Organisera eventuell viltavdrivning

Tävlingsdagen

 • Ev. genomföra viltavdrivning
 • Närvara på arenan för viltrapport
 • Meddela jägare om viltolycka
 • Skapa rapport till jägare/viltansvariga

Efter tävlingen

 • Initiera avtackning av ägare
 • Lämna tillbaka det vi lånat
 • Sammanställ ev. viltrapporter och lämna till jaktlag
 • Summera erfarenheter – ge rekommendationer till justering av arrangörshandboken

Dokument

Vägledning anmälan om tävling på naturmark (Länsstyrelsen Västra Götalands län)