Tillstånd och säkerhet

Uppgifter

 • Säkra agerandet vid olycka
 • Säkra agerandet vid fel i skogen
 • Säkra agerandet vid fel i start
 • Säkra fel på arena

Kommunikationspunkt och ansvariga

 • Ansvarig olycka – Tävlingsledare
 • Ansvarig skogen – Banläggare
 • Ansvarig start – Startchef (ev ihop med Sekretariatschef)
 • Ansvarig arena – Arenachef

Material (i målvagnen)

 • Kartor med samtliga kontroller – minst fyra ex
 • Telefonlista
 • Lista över tillgänglig personal att avdela
 • Reservskärmar, SI-enheter
 • Bår mm
 • Materiallista
 • Karta med angöringspunkter (adresser) för ambulans etc.

Exempel PM extraordinär händelse

Exempel säkerhetskarta